Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Tanna Designin (Myyjä) ja Asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa Tanna Design verkko-kaupasta.
Ehtoja sovelletaan myös Asiakkaan tilatessa puhelimella, kirjeitse tai muuta etäviestintä käyttäen Tanna Design -tuotteita.

Hinnat

Verkkokaupan hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Hinnat sisältävät ALV:n 24 % ellei toisin mainita. Arvonlisäverokanta muuttuu lainsäädännön muuttuessa.
Ulkomaille toimitettavat tilaukset ovat yrityksille, yhteisöille ja yhdistyksille arvonlisäverovapaita.

Toimitusaika ja –tapa

Tilauksen toimitusaika on yleensä 2 – 5 arkipäivää ja enintään 30 päivää Suomessa ja ulkomaille korkeintaan 60 arkipäivää tilauksen vas-taanottamisesta.
Tilaukset toimitetaan tilauksen yhteydessä annettuun osoitteeseen. Kaikki tuotteet toimitetaan kerralla, jälkitoimituksia ei toimiteta.
Lakko, työsulku, tulipalo, konerikko, raaka-aineiden puute, viranomais-toimenpide tai muu myyjästä riippumaton ylivoimainen este vapauttaa noudattamasta sovittua toimitusaikaa. Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta.

Maksutavat

Tilauksen voi maksaa ennakkoon verkkopankin välityksellä, luottokortilla. Rekisteröityneen asiakkaan tilaus voidaan toimittaa myös laskua vastaan, josta peritään 5,00 euron laskutuslisä. Tanna Designilla on oikeus tarkistaa laskutusta haluavan asiakkaan luottotiedot.
Laskutusasiakkaan maksuaika on 10 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyneelle maksulle on maksettava viivästyskorkoa korkolain tai Myyjän kulloinkin soveltaman viivästyskorkokannan mukaisesti. Tanna Designilla on oikeus veloittaa Asiakkaalta kohtuulliset perintäkulut. Tanna Design voi siirtää erääntyneet saatavansa perintä- tai asian-ajotoimiston perittäväksi. Perintä- ja oikeudenkäyntikulut peritään asiakkaalta.
Tanna Design pidättää oikeuden kieltäytyä toimittamasta tilausta laskua vastaan. Tällainen syy voi olla esimerkiksi Asiakkaan maksamattomat ja erääntyneet laskut Tanna Designille, sen konserniyritykselle tai Asiakkaan luottohäiriömerkintä.

Toimituskulut

Toimituskulut lisätään tilauksen loppusummaan. Toimituskulut määräytyvät toimituspaikan ja tilauksen koon mukaan.

Peruutusoikeus ja palautukset

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus tutustua tuotteisiin 14 päivän ajan tilauksen vastaanottamisesta. Palautettavan tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin missä se toimitettiin.
Palautuksista on aina sovittava etukäteen verkkokaupan asiakaspalvelun kanssa. Kuluttaja-asiakas, milloin palautus ei ole toimitettavissa tavanomaisin tavoin postitse ja yritysasiakas vastaa palautuksesta aiheutuvista kustannuksista, ellei syynä ole tuotteen valmistusvirhe tai Tanna Designin verkkokaupan toiminnasta johtuva virhe. Postienna-kolla, luottopakettina tai jälkivaatimuksella toimitettuja palautuksia ei lunasteta.

Poikkeukset peruutusoikeudesta

Osalla tuotteista ei ole kuluttajansuojalain mukaista palautusoikeutta Asiakkaan hyväksyttyä tilauksen. Rajoitus perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ään.

Reklamaatiot

Asiakkaan tulee tarkastaa toimitus välittömästi vastaanotettuaan sen. Mahdollisista virheistä on ilmoitettava viipymättä kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa Tanna Designin asiakaspalveluun. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin kuluttajansuojalain mukaan aikaa ilmoittaa virheestä kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.
Tilauksiin tai laskutukseen liittyvistä virheistä on ilmoitettava Tanna Designin asiakaspalveluun.
Tanna Design ei vastaa tuotteen ja/tai toimituksen viivästymisestä tai virheestä aiheutuneista välillisistä vahingoista. Vastuu tavaraan kohdis-tuvasta vahingosta siirtyy luovutushetkellä tilaajalle.

Asiakasrekisteri

Verkkokaupan asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot tallennetaan Tanna Designin asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla. Rekisteriselosteen voi myös pyytää Tanna Designin asiakaspalvelusta. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa Tanna Design /Mustakalliontie 58, 15140, Lahti / +358 408417630 /info@tannadesign.fi.
Kuluttaja-asiakas voi kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinointiin.

Muut sovellettavat ehdot

Yksittäisiin tuotteisiin voi liittyä erityisiä ehtoja, jotka on mainittu tuotteen esittelyn yhteydessä verkkokaupassa. Tuotekohtaisia ehtoja sovelletaan ensisijaisesti kyseisen tuotteen kauppaan, jos tuotekohtaiset ehdot ja
Etäkaupan yleiset ehdot ovat keskenään ristiriidassa.

Voimassaolo

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Tanna Designilla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Muutoksesta ilmoitetaan Tanna Designin internetsivuilla.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus myös nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.